top of page

PRODUKTY  |  Luna XT anatomiczna endoproteza piersi z żelem o dużej gęstości

MIA-HR1

High Height, Low Projection

szerokość

w cm

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

wysokość

w cm

0,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

wypukłość

w cm

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

długość łuku

w cm

4,6

4,8

5,1

5,4

5,6

5,9

6,2

6,4

6,7

7,0

objętość

w ml

135

155

185

215

245

275

315

345

400

450

rozmiar

w cm

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

kod

produktu

MIA-HR1/135

MIA-HR1/155

MIA-HR1/185

MIA-HR1/215

MIA-HR1/245

MIA-HR1/275

MIA-HR1/315

MIA-HR1/345

MIA-HR1/400

MIA-HR1/450

LVC

w cm

26,9

7,3

7,7

8,1

8,5

8,9

9,3

9,7

10,1

10,5

bottom of page