top of page

CERTYFIKATY

Produkty, które obejmuje nasza oferta zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego obowiązującego w Polsce, zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Produkty firmy GCA – fabryka Nagor Ltd, dla których firma GCA jest zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie

“Prawo Farmaceutyczne” autoryzowanym przedstawicielem w EU, wytwarzane są w fabryce w Wielkiej Brytanii.

Fabryka prowadzi produkcję w reżimie wyznaczonym certyfikatem ISO 13485, który  gwarantuje pełną kontrolę procesu produkcyjnego i w efekcie najwyższą jakość produktu finalnego. 

Bardzo istotnym elementem, decydującym o poziomie jakości jest silikon, czyli materiał, z którego wytwarzane są implanty. Silikon medyczny stosowany do produkcji dostarcza amerykańska firma Nusil, która uzyskała wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty (między innymi ISO 13485) i dopuszczenia do stosowania

w urządzeniach do implantacji długoterminowej, wydane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA opiniującą już od roku 1907. W efekcie połączenia technologii oferowanych przez brytyjską fabrykę z najwyższej jakości materiałem silikonowym używanym do produkcji, wykonane implanty są produkowane zgodnie

z Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP, a same implanty Nagor spełniają normy:

ISO 10993 – dotyczy biologicznej oceny wyrobów medycznych, 

ISO 14630 – dotyczy nieaktywnych implantów chirurgicznych – wymagania ogólne, 

ISO 14607 – dotyczy nieaktywnych implantów chirurgicznych-implanty piersi-wymagania szczegółowe.

Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i kierunkami rozwoju chirurgii plastycznej, wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt w postaci silikonowego “rękawa-lejka”, pełniącego funkcję automatycznego transportera wszczepianego implantu, którego celem jest ograniczenie fizycznego kontaktu operującego lekarza

z implantem. Są to produkty z południowokoreańskiej firmy Kims Med Co. Ltd, które oczywiście w związku

ze swoją najwyższą jakością uzyskały certyfikat Europejski EC.

Wszystkie Certyfikaty prezentujemy w plikach pdf.

Innym istotnym czynnikiem, decydującym o jakości implantów i bezpiecznym ich stosowania jest prowadzona

na najwyższym poziomie kontrola jakości produktów finalnych. Implanty podlegają cyklicznym testom:

    zmęczeniowym - cykl uciskowy – 2 miliony razy w odstępach 3-sekundowych, 24 godziny na dobę, przez ponad 7 dni;

    statycznej kompresji - dotyczący analizy zmiennych związanych z korelacją uszkodzenia produktu w nawiązaniu

    do wytrzymałości powłoki, jej mechanicznego wydłużenia, rozciągania, “zmęczenia“, spoistości i zdolności dyfuzyjnych.

 

Doceniając powyższe produkty, GCA Nagor Ltd uzyskała wielokrotnie już przedłużane rejestracje swoich produktów

na najbardziej wymagających rynkach obwarowanych silnymi uregulowaniami, wyznaczonymi przez miejscowych regulatorów rynku takich jak:

EC – w Europie, TGA w Australii, ANMAT i SSA w Ameryce Południowej, KFDA i SDA w Azji.  Również w Polsce produkty GCA Nagor posiadają rejestrację od roku 1994 (wtedy jeszcze jako samodzielna fabryka Nagor Ltd.).

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.09.33.png

HydroCone EC 1

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.46.48.png

Nagor-EU-CE-579482

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.56.58.png

Nagor-EU-CE-719612

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.18.19.png

HydroCone EC 2

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.49.49.png

Nagor-EU-CE-612851

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.44.35.png

Nagor-EU-CE-02248

Zrzut ekranu 2022-02-22 o 22.54.02.png

Nagor-EU-CE-633491

bottom of page